Nowość Czy możliwe jest przyznanie stronie odwołującej się do SKO dodatku węglowego, jeśli nie wyodrębniła odrębnego lokalu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 18 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

SKO uchyliło zaskarżoną decyzję w całości odnośnie dodatku węglowego i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Z decyzji SKO wynika, że konieczne jest ustalenie przez organ, czy strona dokonała wyodrębnienia lokalu, czy uzyskała projekt architektoniczny potwierdzający odrębność lokalu. W ocenie Kolegium w sytuacji, w której doszło do wyodrębnienia lokalu możliwe będzie przyznanie Odwołującej dodatku węglowego.

Strona złożyła oświadczenie, iż nie wyodrębniła odrębnego lokalu, ponieważ posiada trudną sytuację finansową, a wyodrębnienie lokalu wiąże się z dużymi kosztami, kosztem zakupu projektu od architekta. Strona oświadczyła, że razem z mężem są osobami schorowanymi i przeznaczają dużą kwotę miesięcznie na leki.

Czy możliwe jest przyznanie stronie odwołującej się do SKO dodatku węglowego, jeśli nie wyodrębniła odrębnego lokalu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX