Czy możliwe jest przeprowadzenie robót budowlanych w kubaturze starego budynku, polegających np. na wybiciu nowego okna?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mazurkiewicz Jakub
Odpowiedzi udzielono: 8 maja 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Projektowana rozbudowa (nowa część) znajduje się poza nieprzekraczalną linią zabudowy.

Czy stary (istniejący) fragment rozbudowywanego budynku musi spełniać wymogi aktualnego prawa, po dokończeniu inwestycji?

Czy możliwe jest rozbudowanie budynku, jeśli stoi on poza nieprzekraczalną linią zabudowy wytyczoną w mpzp?

Czy możliwe jest przeprowadzenie robót budowlanych w kubaturze starego budynku polegających np. na wybiciu nowego okna?

Czy można zburzyć fragment budynku i postawić nowe ściany zewnętrzne w obrysie starego budynku przekraczając jednak nieprzekraczalne linie zabudowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX