Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 12 kwietnia 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W sierpniu 2010 r. organ prowadzący zawiesił działalność mojej stołówki, dlatego zmuszony byłem do redukcji zatrudnienia i zwolnić jednego pracownika obsługi. Udało się za zgodą organu prowadzącego przenieść pracownika na etat do szkoły sąsiedniej.

Czy powinienem w tamtym czasie rozwiązać z tą osobą umowę o pracę, wystawić świadectwo pracy i wypłacić odprawę?

Czy przeprowadzić procedurę przeniesienia z zachowaniem wszystkich przywilejów?

Poczyniłem kroki wypowiedzenia na mocy porozumienia stron od 1 września 2010 r., wystawione zostało świadectwo pracy, ale nie wypłaciłem odprawy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?