Czy możliwe jest przeniesienie pozwolenia na budowę z osoby zmarłej na osobę, która jest spadkobiercą?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Słomka Kinga
Odpowiedzi udzielono: 23 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy możliwe jest przeniesienie pozwolenia na budowę z osoby zmarłej na osobę, która jest spadkobiercą?

Kolejną kwestią jest to, że oprócz spadkobierczyni, spadkobiercą jest również osoba nieletnia (ale tylko części działki, nie budynku), która ma opiekuna prawnego.

W jaki sposób udokumentować, że posiada ona prawo do dysponowania działką?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access