Czy możliwe jest przeniesienie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pacholak Mariola
Odpowiedzi udzielono: 29 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zarządca drogi publicznej wydał w 2019 r. decyzję zezwalającą na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej. W grudniu 2022 r. inwestor złożył wniosek o przeniesienie powyższej decyzji na inny podmiot. W stanie prawnym obowiązującym do 28.06.2022 r. ustawodawca nie przewidywał możliwości przeniesienia decyzji na rzecz innego podmiotu. Jednakże w dniu 29.06.2022 r. weszła w życie ustawa z 28.04.2022 r., do której dodano przepisy umożliwiające przeniesienie na nowego adresata decyzji na zajęcie pasa drogowego.

Czy możliwe jest przeniesienie decyzji wydanej przed dniem wejścia ustawy z 28 kwietnia 2022 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX