Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pietruszyńska Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 25 kwietnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa zatrudnia pracownicę która od 17 marca 2014 r. przebywa na urlopie macierzyńskim. Sp. z o.o. Sp.k. z końcem kwietnia ma zostać sprzedana (bez pracownika). Zgodnie z art. 177 k.p. nie można osoby przebywającej na urlopie macierzyńskim zwolnić. Sp. z o.o., która jest komplementariuszem Sp. z o.o. Sp.k. chce prawnie przejąć umowę z pracownicą z dniem 28 kwietnia 2014 r. z zachowaniem wszystkich uprawnień, do których pracownica nabyła prawo (staż pracy, urlop, okres wypowiedzenia). Przygotowano dla pracownicy pismo o następującej treści "POROZUMIENIE ZMIENIAJĄCE - Sp. z o.o. Sp. k. informuje, że z dniem 28 kwietnia 2014 r. umowa o pracę na czas nieokreślony z dnia ... została przejęta prawnie przez Sp. z o.o., z zachowaniem wszystkich nabytych do tej pory przez Panią uprawnień pracowniczych. Przyczyną powyższego przejęcia jest planowana sprzedaż Sp. z o.o. Sp.k.". Pismo zostanie podpisane przez pracownicę, Sp z o.o. Sp.k. i Sp. z o.o.

Czy pismo jest zgodne z prawem i dojdzie do przejęcia pracownika?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?