Czy możliwe jest prowadzenie postępowania naprawczego, gdy w trakcie kontroli ustalono, że wybudowano budynek o innych wymiarach niż określone w zgłoszeniu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 18 września 2020 r.
Autor odpowiedzi: Chruszcz Adrian
Odpowiedzi udzielono: 15 lipca 2018 r.

PYTANIE

Inwestor zgłosił zamiar przystąpienia do budowy budynku tymczasowego rekreacji indywidualnej o wymiarach 3.14 x 10.80 i wysokości 4,10 m, dachu dwuspadowym symetrycznym o nachyleniu połaci 35o - obiekt o pow. zabudowy do 35 m2. W trakcie kontroli ustalono, że wybudowano budynek o wymiarach w obrysie zewnętrznym 4.00 x 11.20 m oraz wysokości 3.00 m, z dachem jednospadowym o kącie nachylenia połaci 15o - obiekt wymagający uzyskania pozwolenia na budowę.

Czy w takiej sytuacji możliwe jest prowadzenie postępowania naprawczego z art. 50-51 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane – dalej pr. bud. w związku z przekroczeniem granic dokonanego zgłoszenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX