Czy możliwe jest prowadzenie dwóch odrębnych ewidencji księgowych dla spółki przejmującej i oddziału?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 25 maja 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka przejęła inną spółkę kapitałowa w której posiadała 100% udziałów. Łączenie nastąpi metodą łączenia udziałów art. 44c ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości. Przejęta spółka będzie odrębnym oddziałem jako pracodawca.

Czy możliwe jest prowadzenie dwóch odrębnych ewidencji księgowych dla spółki przejmującej i oddziału?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access