Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 14 października 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy możliwe jest pozytywne zaopiniowaniu projektu podziału działki, na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) – dalej u.g.n. w analizowanej sprawie:

1. jeżeli działka objęta jest decyzją o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania dwóch budynków gospodarczych na budynki mieszkalne?

2. czy na mapie z projektem podziału budynki te powinny być oznaczone symbolem m?

Obecnie są oznaczone symbolem i (pozostałe budynki niemieszkalne).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację