Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Filak Aga
Odpowiedzi udzielono: 22 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W samorządowej jednostce instytucji kultury dokonano zmiany statutu. Wprowadzono zapis: "Dyrektor po zasięgnięciu opinii organizatora, może powołać Zastępcę Dyrektora, do którego kompetencji należy zastępowanie dyrektora w przypadku jego nieobecności". Osoba, która ma objąć tę funkcję zatrudniona jest na stanowisku Kierownika działu edukacji w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony. Czy w związku z powyższym prawidłowym byłoby dodać kierownikowi funkcję zastępcy dyrektora z powiększonym zakresem zadań i większym dodatkiem funkcyjnym, czy jednak powinniśmy zmienić tej osobie stanowisko pracy z kierownika edukacji na Zastępcę Dyrektora? Co w przypadku gdy Zastępca Dyrektora zostanie odwołany przez Dyrektora czy traci stosunek pracy czy wraca na poprzednie stanowisko ?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?