Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 22 listopada 2007 r.
Autor odpowiedzi: Wysocki Piotr
Odpowiedzi udzielono: 16 marca 2005 r.

PYTANIE

Zamierzamy wprowadzić zapis w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy: "W przypadku zużycia przez kierowcę paliwa płynnego ponad ustaloną zakładową normę, kierowcy nalicza się premię regulaminową do wysokości nie przekraczającej różnicy pomiędzy premią, która przysługiwałaby mu w przypadku gdyby nie wystąpiło zużycie paliwa ponad ustaloną zakładową normę, a równowartością 100% ceny detalicznej paliwa zużytego ponad normę zakładową." Ponadto w układzie jest zapis: "We wszystkich grupach pracowniczych ustala się premię do wysokości 25% płac zasadniczych." oraz zawarty jest regulamin premiowania poszczególnych grup pracowniczych, w którym nie ma bezpośredniego zapisu o potrąceniu premii za zużycie paliwa ponad ustaloną zakładową normę.

Czy powyższy zapis nie będzie sprzeczny z przepisami prawa pracy i pozwoli na potrącanie za "przepał" z wynagrodzenia za miesiąc, w którym zaistniał "przepał" bez zgody pracownika wyrażonej na piśmie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację