Czy możliwe jest połączenie klas V i VI na wszystkich zajęciach edukacyjnych? - OpenLEX

Czy możliwe jest połączenie klas V i VI na wszystkich zajęciach edukacyjnych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Barszczewska Bożena
Odpowiedzi udzielono: 3 kwietnia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jako organ prowadzący opracowałam wytyczne do sporządzania arkuszy organizacyjnych dla moich placówek oświatowych. W wytycznych zapisałam, że łączenie klas następuje, gdy liczebność oddziałów wynosi mniej niż 10 uczniów. Klasy należy łączyć na tym samym etapie edukacyjnym. Natomiast będąc na szkoleniu z arkuszy usłyszałam, że nie można łączyć klas IV-VI na wszystkich zajęciach. W "jednej z podstawówek liczebność klas przedstawia się następująco: I-8, II-4, III-5, IV-5, V-5, VI-6.

W związku z tym czy możliwe jest połączenie klas V z VI na wszystkich zajęciach i klasy II z III też na wszystkich zajęciach?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?