Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 14 marca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą w zakresie informatyki zakupił działkę budowlaną na której zamierza postawić dom. Po wybudowaniu domu, wydzieli jedno z pomieszczeń stanowiących 1/6 domu w której zamierza świadczyć swoje usługi. Zmianę przeznaczenia części lokalu mieszkalnego na usługowy zamierza zgłosić do urzędu miasta celem naliczenia podatku od nieruchomości jak dla lokalu usługowego (w odpowiadającej temu części domu).

Czy możliwe jest odliczenie podatku VAT od zakupu materiałów budowlanych związanych z budową domu (projekt, materiały, usługi budowlane itp.) w części odpowiadającej przyszłemu podziałowi na część mieszkalną i usługową w momencie ich poniesienia?

Czy można odliczyć VAT przed zgłoszeniem zmiany, bowiem dom jeszcze nie istnieje, więc zgłoszenie w praktyce jest to niemożliwe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?