Czy możliwe jest obecnie nałożenie kary za przekroczenie dopuszczalnej ilości odpadów określonych w pozwoleniu na wytwarzanie... - OpenLEX

Czy możliwe jest obecnie nałożenie kary za przekroczenie dopuszczalnej ilości odpadów określonych w pozwoleniu na wytwarzanie odpadów wydanym pod rządami ustawy o odpadach z 2001 r.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 26 listopada 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy możliwe jest obecnie nałożenie kary za przekroczenie dopuszczalnej ilości odpadów określonych w pozwoleniu na wytwarzanie odpadów wydanym pod rządami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243) - dalej u.o. z 2001 r. w ramach obowiązującego stanu prawnego?

Przekroczenie dotyczy odpadów wytwarzanych w związku z eksploatacją instalacji.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX