Czy możliwe jest nadanie stopnia nauczyciela kontraktowego na podstawie stażu pracy bez formalnego odbywania stażu? - OpenLEX

Czy możliwe jest nadanie stopnia nauczyciela kontraktowego na podstawie stażu pracy bez formalnego odbywania stażu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Chojnacki Jan
Odpowiedzi udzielono: 15 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczycielka bez stopnia awansu zawodowego, ale z kilkuletnim stażem pracy na stanowisku nauczyciela w dwóch placówkach niepublicznych (w tym w obecnej) złożyła wniosek do dyrektora placówki o rozpoczęcie stażu w związku z zamiarem ubiegania się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.

Jak w tej sytuacji ma postąpić dyrektor? Czy wniosek nauczyciela należy rozpatrzyć pozytywnie? Czy możliwe jest nadanie w zaistniałej sytuacji stopnia nauczyciela kontraktowego na podstawie stażu pracy (znaczącego dorobku) w zawodzie nauczyciela, bez formalnego odbywania stażu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX