Czy możliwe jest anulowanie faktury wystawionej na niedoszłego odbiorcę, jeśli transakcja nie doszła do skutku?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 13 lutego 2006 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy prawidłowe jest wystawianie faktur korygujących do "0" i wystawienie nowej faktury sprzedaży w sytuacji, gdy towar, który został zafakturowany na odbiorcę A, trafił do odbiorcy B?

Zdarza się że towar zafakturowano (np. 20 stycznia), trafia do klienta, który z różnych przyczyn nie odbiera towaru, a informacja ta dociera do firmy w dniu następnym (21 stycznia). Po zaksięgowaniu sprzedaży 20 stycznia nie możemy tej faktury anulować. Towar do nas nie wraca, ponieważ dyspozytor stara się znaleźć innego klienta. Nie posiadamy żadnych dokumentów potwierdzających powrót towaru do firmy (gdyż towar do niej nie wraca).

Czy w związku z taką sytuacja możemy wystawić fakturę korygującą na odbiorcę A i pomniejszyć przychód ze sprzedaży oraz podatek należny w miesiącu wystawienia faktury korygującej? W jaki sposób wystawić taką fakturę?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access