Czy możliwe jest aby po procesie sortowania odpadów zużytych baterii m.in. 20 01 33*, wydzielone baterie sklasyfikować w kodzie 20 01 33*?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2021 r.
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 28 października 2020 r.

PYTANIE

Czy możliwe jest aby po procesie sortowania odpadów zużytych baterii m.in. 20 01 33*, wydzielone baterie sklasyfikować w kodzie 20 01 33*?

Spowodowane to jest faktem, iż baterie te stanowią mix różnych typów chemicznych baterii i tak naprawdę w katalogu odpadów nie istnieje możliwość sklasyfikowania odpadów niebezpiecznych zmieszanych w kodzie z grupy 16. Do tej pory baterie te klasyfikowane były w kodach 16 06 03*. Problem pojawił się w momencie, kiedy to posiadacz odpadów podjął starania o ich wywóz do recyklingu do Niemiec. Władze niemieckie uznały, że przez fakt, iż są to baterie zmieszane nie ma możliwości, aby w takim kodzie uzyskać zgodę i zaproponowały kod 20 01 33*.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX