Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kardas Bartłomiej
Odpowiedzi udzielono: 17 września 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pytanie dotyczy dodatkowych kosztów poniesionych przez wykonawcę robót budowlanych w związku z epidemią koronawirusa. Wykonawca robót budowlanych (umowa dotyczyła przebudowy ulicy wraz z instalacją wodociągową) miał w zakresie umownym wykonanie różnych prac związanych z przebudową wodociągu. 10.03.2020 r. wojewoda polecił prezydentom miast dopilnowanie zabezpieczenia ciągłości dostaw wody mieszkańcom. W wyniku tego polecenia zamawiający nakazał wykonawcy wstrzymanie wszelkich prac związanych z przebudową wodociągu. To spowodowało, że termin wykonania umowy uległ przedłużeniu o około 3 miesiące i jednocześnie wykonawca poniósł dodatkowe koszty związane z utrzymaniem placu budowy, sprzętu, pracowników, zabezpieczenia należytego wykonania umowy itp.

Czy w związku z tym, art. 15r ust. 4 u.COVID-19 umożliwia zmianę umowy w taki sposób, aby zwiększyć wynagrodzenie wykonawcy, pomimo, iż nie doszło do zwiększenia zakresu prac?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?