Czy możliwa jest współpraca asystenta rodziny z babcią, która została rodziną zastępczą dla wnuka?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 1 lipca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do OPS trafiło postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej w rodzinie babci.

W tym samym domu zamieszkuje biologiczny ojciec chłopca, który nadużywa alkoholu i środków odurzających. Sytuację rodzinną i osobistą babci pracownicy socjalni znają z lat ubiegłych i zachodzi obawa, że ww. może nie sprostać obowiązkom wynikającym z bycia rodzicem zastępczym małoletniego.

Czy w takiej sytuacji, możliwa jest współpraca asystenta rodziny z z babcią i wnukiem?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access