Czy możliwa jest sytuacja, w której organ wszczyna postępowanie w trybie art. 362 p.o.ś., a następnie je zawiesza ze względu na... - OpenLEX

Czy możliwa jest sytuacja, w której organ wszczyna postępowanie w trybie art. 362 p.o.ś., a następnie je zawiesza ze względu na konieczność rozpatrzenia zagadnienia przez właściwego marszałka?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 17 sierpnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Temat dotyczy oddziaływania akustycznego z wojskowego lądowiska dla helikopterów. W roku 2019 zostały wykonane okresowe pomiary emisji hałasu do środowiska, które wykazały, że w wyniku eksploatacji lądowiska dochodzi do naruszenia standardów akustycznych w porze nocy (w 9 na 10 pkt pomiarowych, od 3 do ok. 10 dB). Organ wezwał zarządzającego lądowiskiem do podjęcia działań ograniczających oddziaływanie, ale nie wszczynając postępowania w trybie art. 362 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219) – dalej p.o.ś. (po prostu pismo wzywające do podjęcia działań). W 2020 r. zarządzający napisał, że nie jest w stanie podjąć działań, które sprawią, że zachowując funkcję lądowiska nie będą naruszane standardy akustyczne w porze nocy.

Co w takiej sytuacji ma zrobić organ - mimo wszystko wszcząć postępowanie w trybie art. 362 p.o.ś., czy powiadomić zarządzającego, że w związku z przedmiotowym stanem rzeczy powinien wystąpić do marszałka województwa o utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania?

Czy możliwa jest sytuacja, w której organ wszczyna postępowanie w trybie art. 362 p.o.ś., a następnie je zawiesza ze względu na konieczność rozpatrzenia zagadnienia (utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania) przez właściwego marszałka?

Chodzi o to, aby uniknąć zarzutu o bezczynność organu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX