Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 18 grudnia 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy możliwa jest sprzedaż odpadów złomu podmiotowi niebedącemu osobą fizyczną ani jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej?

Klientem nabywającym złom jest firma (np. budowlana, która zakupiony złom chce wykorzystać w swojej działalności), która nie posiada decyzji na zbieranie i transportowanie złomu. Chce natomiast od zbierającego złom zakupić na własny użytek określoną ilość złomu (np. 17 04 05).

Czy zbierający złom może w takiej sytuacji odsprzedać odpad jako złom użytkowy?

W decyzji zezwalającej zbierającemu złom oznaczono, że zebrane odpady należy przekazywać wyłącznie podmiotom posiadającym decyzje na gospodarowanie odpadami.

Czy w takiej sytuacji istnieją przepisy zezwalające zbierającemu na odejście od tego zapisu?

Czy ww. działanie będzie zgodne z prawem?

Jeśli tak, to jaka jest podstawa prawna takiego działania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?