Czy możliwa jest rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w odległości 3,00 do 3,40 m od granicy z działką o przeznaczeniu Wp - wody płynące?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sługocka Martyna
Odpowiedzi udzielono: 6 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy możliwa jest rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w odległości 3,00 do 3,40 m od granicy z działką o przeznaczeniu Wp - wody płynące, ścianą budynku z oknami zwróconą w stronę tej granicy?

Czy mając na uwadze przepis § 272 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225) – dalej r.w.t. nie można wydać pozwolenia na budowę dla takiego zamierzenia budowlanego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX