Czy możliwa jest rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego o lokal użytkowy na terenie oznaczonym 3MN?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Anna
Odpowiedzi udzielono: 3 lipca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor wystąpił o pozwolenie na rozbudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego o lokal użytkowy na terenie oznaczonym 3MN - tereny o podstawowym przeznaczeniu dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W opisie wskazano, iż dopuszcza się obiekty i urządzenia towarzyszące, a przez obiekty i urządzenia towarzyszące należy rozumieć obiekty budowlane i urządzenia pełniące usługowa lub dopełniająca rolę wobec funkcji podstawowej i dopuszczalnej (w tym gospodarcze, garażowe, rekreacyjne, infrastruktury technicznej).

Czy zgodnie z tym zapisem inwestycja jest możliwa do zrealizowania?

Czy dobudowana usługa jest obiektem towarzyszącym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX