Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 sierpnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 4 listopada 2016 r.

PYTANIE

Nauczyciel zatrudniony jest na podstawie mianowania (9/18 + 13/26). Ma wymagane kwalifikacje do stanowisk. Z dniem 1 września 2016 r. na prośbę nauczyciela został przeniesiony na stanowisko o łączonym etacie składającym się z wymiarów: 19/26 wychowawca świetlicy i 9/18 nauczanie muzyki, plastyki. Jego pensum od dnia 1 września 2016 r. wynosi 23/23 5-5 h ponadwymiarowych. Od dnia 1 października 2016 r. została mu przydzielona dodatkowa 1 godzina nauczania indywidualnego, co zmienia jego pensum - 22/22.

Czy możliwa jest modyfikacja zatrudnienia nauczyciela mianowanego w ciągu roku szkolnego, w jaki sposób dokonać, gdy już 1 września został przeniesiony na własną prośbę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?