Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 17 czerwca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy możliwa jest likwidacja punktu przedszkolnego w trakcie trwania zajęć?

Obecnie punkt pracuje 9 godzin, mając 12 wychowanków. Od 1 września 2016 r. punkt ma pracować 5 godzin, a liczba wychowanków ma wynosić od 4 do 10. W związku z małą liczbą wychowanków i kosztami prowadzenia placówki rada gminy zamierza podjąć uchwałę o likwidacji punktu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?