Czy możliwa jest budowa hali magazynowej o powierzchni 100 m2 trwale połączonej z gruntem procedurą zgłoszenia jako obiekt tymczasowy na 180 dni?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Mackiewicz Marta
Odpowiedzi udzielono: 14 maja 2018 r.

PYTANIE

Czy możliwa jest budowa hali magazynowej o powierzchni 100 m2 trwale połączonej z gruntem procedurą zgłoszenia jako obiekt tymczasowy na 180 dni?

Zgodnie z definicją obiektu tymczasowego: "Przez tymczasowy obiekt budowlany należy rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe (art. 3 pkt 5 ustawy z 7 lipca 1994 r. prawo budowlane ".

Czy to oznacza, że obiekty tymczasowe kwalifikuje się dwojako, a to byłby pierwszy typ budynku tymczasowego - do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access