Czy możliwa jest amortyzacja budynku wybudowanego na gruncie, który został wniesiony do spółki cywilnej jako prawo do użytkowania?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Liżewski Sławomir
Odpowiedzi udzielono: 22 października 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wspólnicy wnieśli do spółki cywilnej prawo użytkowania nieruchomości stanowiącej ich współwłasność. Nieruchomość składała się z działki i dwóch budynków. Mają zamiar wybudować na tej działce magazyn.

Czy będzie możliwe amortyzowanie nowego budynku?

Czy będzie amortyzowany jako budynek, czy jako inwestycja w obcych środkach trwałych?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access