Czy możemy wystąpić z notą obciążeniową do OPS z gminy, w której mieszkała osoba i prosić o zwrot kosztów sprawienia pogrzebu? - OpenLEX

Czy możemy wystąpić z notą obciążeniową do OPS z gminy, w której mieszkała osoba i prosić o zwrot kosztów sprawienia pogrzebu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 20 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pani X była mieszkanka innej gminy oraz pobierała zasiłek stały.

W dni 26 września 2022 została przyjęta na oddział hospicjum w szpitalu naszej gminy, gdzie następnie 1 października 2022 zmarła. OPS, w której mieszkała Pani X zwrócił się do naszego OPS o sprawienie pogrzebu, gdyż pani X była osobą samotną, nie miała osób zobowiązanych do pochówku. Sprawiliśmy pogrzeb zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Kto powinien pokryć koszty sprawienia pogrzebu?

Czy możemy wystąpić z notą obciążeniową do OPS z gminy, w której mieszkała osoba i prosić o zwrot kosztów sprawienia pogrzebu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX