Czy możemy uznać, że zaświadczenie lekarskie wystawiono zgodnie z ustawą i przyznać świadczenie „Za życiem”?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 7 czerwca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Stosownie do art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4, stwierdza w zaświadczeniu lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej.

Do tutejszego Ośrodka wniosek o ustalenie prawa do świadczenia "Za Życiem" złożyła mieszkanka naszej gminy. Do wniosku dołączono zaświadczenie wystawione przez samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Zaświadczenie na stosownym druku zgodnym z przepisami podpisała lekarz specjalista pediatra (pełna nazwa z pieczątki lekarskiej imiennej).

W naszej ocenie, brak potwierdzenia, że ów lekarz posiada specjalizację II stopnia. Jednak Pani twierdzi, że posiada specjalizację II stopnia i jest uprawniona do wystawiania i podpisywania zaświadczeń stwierdzających uprawnienia do świadczenia "Za Życiem", a pieczątka, którą się posługuje jest prawidłowa.

Z informacji uzyskanych od lekarza wynika, że kiedyś był pediatra, czyli lekarz z tzw. pierwszym stopniem specjalizacji. Był też lekarz z drugim stopniem specjalizacji. Obecnie specjalizacja jest jednostopniowa, trwa 5 lat i po jej zakończeniu zdobywa się tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii bez określania stopni. W systemie Naczelnej Izby Lekarskiej przy nazwisku lekarza widnieje adnotacja: specjalizacje: pediatria (2020-10-15).

Czy możemy uznać, że zaświadczenie lekarskie wystawiono zgodnie z ustawą i przyznać świadczenie "Za życiem"?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX