Czy możemy ubiegać się od pracownicy zwrotu nadpłaconego świadczenia lub dokonać potrącenia nadpłaconej kwoty świadczenia z... - OpenLEX

Czy możemy ubiegać się od pracownicy zwrotu nadpłaconego świadczenia lub dokonać potrącenia nadpłaconej kwoty świadczenia z wynagrodzenia tego pracownika?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Culepa Michał
Odpowiedzi udzielono: 16 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W naszym zakładzie pracy doszło do wypadku podczas wykonywania obowiązków służbowych przez pracownicę. Uprawniony specjalista BHP sporządził protokół, w którym uznał zdarzenie jako wypadek w pracy. W związku z tym otrzymywane przez pracownicę zwolnienie lekarskie było rozliczane jako nieobecność z tytułu wypadku przy pracy (kod 314) i wypłacane w wysokości 100% z ubezpieczenia wypadkowego. Po wykorzystaniu 180 dni okresu zasiłkowego pracownica złożyła dokumenty do ZUS o wypłatę świadczenia rehabilitacyjnego. ZUS nie uznał jednak powyższego zdarzenia jak wypadek przy pracy i odmówił prawa do świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia wypadkowego, a zakładowi pracy nakazał sporządzenie korekt dokumentów rozliczeniowych. W otrzymanej z ZUS decyzji jest napisane, iż "zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego za okres … stanowi świadczenie wypłacone przez Płatnika bezpodstawnie i nie jest Pani zobowiązana do jego zwrotu".

Czy w związku z takim zapisem w decyzji możemy ubiegać się od pracownicy zwrotu nadpłaconego świadczenia lub dokonać potrącenia nadpłaconej kwoty świadczenia z wynagrodzenia tego pracownika?

Czy po dokonaniu korekt i określeniu kwoty możemy zwrócić się z pismem do pracownicy o dokonanie zwrotu nadpłaty?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX