Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 czerwca 2020 r.
Autor odpowiedzi: Kłos Piotr
Odpowiedzi udzielono: 5 marca 2020 r.

PYTANIE

Prowadzimy fermę norek w formie spółki cywilnej, jako dział specjalnej produkcji rolnej + VAT. Podpisaliśmy umowę na sprzedaż skór z firmą X mającą swoją siedzibę w Finlandii na zasadach komisu. Na podstawie tej umowy firma X sprzedaje skóry na aukcji organizowanej w Finlandii ostatecznemu odbiorcy. W trakcie roku firma X odbiera od nas towar i przewozi go do Finlandii. Na potwierdzenie tego wystawia nam dokument potwierdzający wykonanie WDT, na którym my widniejemy, jako dostawca, a firma X jako odbiorca. Poza tym na tym dokumencie znajdują się: ilość skór, data wyjazdu z Polski, data dostarczenia do Finlandii, dane pojazdu przewożącego, data i podpis odbiorcy towaru w Finlandii. Zgodnie z podpisaną umową z firmą X otrzymujemy zaliczki na hodowlę norek, z których jest rozliczana późniejsza sprzedaż skór. Na podstawie otrzymanego dokumentu potwierdzającego wykonanie WDT wystawiamy fakturę (cena orientacyjna, ostateczna będzie znana po sprzedaży; dostawcą jest nasza firma, a odbiorcą firma X) i wykazujemy WDT w VAT oraz składamy deklarację VAT UE (najczęściej w kolejnym miesiącu po dokonaniu dostawy - opóźnienie w przekazywaniu potwierdzenia WDT). Po sprzedaży skór na aukcji otrzymujemy zestawienie na podstawie którego korygujemy wcześniej wystawione faktury w zakresie ceny (faktycznie uzyskana cena sprzedaży). -

Czy nasze postępowanie jest prawidłowe?

Czy możemy stosować stawkę VAT 0%, jeżeli posiadamy tylko dokument wewnętrzny z firmy X potwierdzający wykonanie WDT oraz umowę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?