Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Soprych Maciej
Odpowiedzi udzielono: 19 września 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy spółką budowlano-montażową, której głównym przedmiotem działalności jest dostarczanie wysokiej jakości obmurzowych usług inżynieryjno-montażowych dla przemysłu. Planujemy wdrożenie modułu magazynowego w naszej firmie. Dotychczas materiały kupowane od dostawców dostarczane są bezpośrednio na budowy (projekty) i jeżeli są wydawane do zabudowy u klienta, obciążają bezpośrednio koszty projektu. Jeżeli okaże się, że po zakończonym projekcie część materiału zostanie i nadaje się do dalszego wykorzystania na innym projekcie, wówczas jest sporządzany dokument przyjęcia na magazyn z jednoczesnym uznaniem kosztów projektu, którym wcześniej był obciążony. Sporadycznie materiały, które nie były wydane do zabudowy na projekcie, księgowane były na konta magazynu. Do konta syntetycznego jest prowadzona ewidencja w Excel. Obecnie planujemy wdrożenie modułu magazynowego. Moduł ten ma taką funkcjonalność, że możliwa jest ewidencja wejść i wyjść materiału z oznaczaniem partii materiałów z zaznaczeniem terminu przydatności. Chcielibyśmy niektóre materiały z oznaczonym terminem przydatności do zużycia (tj. specjalistyczne betony) przyjmować partiami zgodnie z faktycznymi terminami ważności oraz wydawać zgodnie z jakimi są wydawane z faktycznymi terminami ważności. Pozostałe materiały (te, które nie mają oznaczonego terminu przydatności lub termin jest długi) planujemy ich rozchód ewidencjonować wg metody FIFO, tj. "pierwsze weszło, pierwsze wyszło".

Czy możemy stosować dwie metody wyceny rozchodu materiału, tj. FIFO do określonych materiałów oraz wg metody szczegółowej identyfikacji dla materiałów z określonymi terminami przydatności do zużycia?

Czy możemy dokonać tej zmiany w ciągu roku (planujemy wdrożenie od października bieżącego roku)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?