Czy możemy przekazać pracownikom max 0,5 Mg rocznie takich pojemników, czy każdemu pracownikowi do 0,5 Mg rocznie?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Poproszę o interpretację dot. przekazania odpadu 15 01 02 opakowania z tworzywa sztucznego lekko uszkodzone (chodzi o pojemniki plastikowe - skrzynki - 20 l przekazywane pracownikom). Zakład wytwarza tych odpadów rocznie ok. 2 t. W rozporządzeniu Ministra Środowiska z 10.11.2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku - nie ma tego kodu odpadu. W rozporządzeniu Ministra Klimatu z 23.12.2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów jest ten odpad z limitem do 0,5 Mg.

Czy możemy przekazać pracownikom max 0,5 Mg rocznie takich pojemników, czy każdemu pracownikowi do 0,5 Mg rocznie, czy nie możemy?

Czy musi to być przekazane odpłatne i czy powinien być naliczony podatek - 1 aby być w zgodzie z przepisami o odpadach 2- aby być w zgodzie z przepisami o podatkach?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX