Czy możemy potraktować instalację do podczyszczania zawiesin wodnych jako część obecnego procesu technologicznego, a co się z tym wiąże czy jako odpad traktować można by było dopiero osad powstały w tym procesie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Antoniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 6 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zakład składa się z kilku hal produkcyjnych technologicznie ze sobą powiązanych, które traktowane są jako jedna instalacja. Podczas procesów malowania produktów na poszczególnych halach powstają wody procesowe, które traktujemy obecnie, jako odpad o kodzie 08 01 20 - Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19. Obecnie wody te przekazywane są odbiorcom odpadów do utylizacji i są zagospodarowywane w ramach procesów R3 i R5. Aby jednak ograniczyć te ilości, rozważamy możliwość wstępnego podczyszczania wód procesowych powstających w procesach przygotowywania drewna. Takie rozwiązanie byłoby możliwe po wybudowaniu dedykowanej instalacji, w której prowadzony byłby proces sedymentacji i neutralizacji zawiesin. Takie postępowanie pozwoliłoby spółce na wprowadzanie ścieków (o parametrach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Budownictwa oraz lokalnego operatora sieci kanalizacji gminnej) do kanalizacji i ograniczenie odpadów odbieranych przez operatora do osadu powstałego w procesie podczyszczania wód procesowych. Należy podkreślić, że jakkolwiek poszczególne hale produkcyjne stanowią jedną instalację, to ze względu na charakter infrastruktury wybudowanie instalacji podczyszczania wód procesowych mogłoby zostać zrealizowane tylko w jednej z nich, dokąd wody zwożone byłyby w paleto-pojemnikach (mauzerach) z pięciu hal generujących ten odpad. Ze względu na znaczne koszty budowy infrastruktury i automatyki procesowej niemożliwe byłoby bezpośrednie połączenie podczyszczalni z każdą halą.

Czy możemy potraktować instalację do podczyszczania zawiesin wodnych jako część obecnego procesu technologicznego, a co się z tym wiąże czy jako odpad traktować można by było dopiero osad powstały w tym procesie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy