Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 17 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nasza uczelnia posiada Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz własny ośrodek wypoczynkowy (którego koszty utrzymania pokrywane są z ZFŚS) składający się z 20 domków drewnianych ze sprzętem pływającym, z którego korzystają pracownicy uczelni (odpłatnie i nieodpłatnie). Świadczenia na rzecz pracowników opodatkowujemy VAT ze stawką 7%, a z faktur zakupowych odliczamy podatek naliczony (np. za rozmowy telefoniczne dot. ośrodka). Chcielibyśmy zakupić ze środków ZFŚS agregat prądotwórczy dla ośrodka wypoczynkowego (koszt powyżej 3500 zł).

Czy będzie można odliczyć VAT od danego środka trwałego?

Jak rozliczyć koszty zakupu?

Jak amortyzować agregat dla celów podatkowych (skoro już sam odpis na fundusz jest kosztem uzyskania przychodu)?

Jak zaewidencjonować ten zakup na kontach?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?