Czy możemy odliczyć VAT od zakupów ulotek, stempli oraz czytników kodów kreskowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 16 grudnia 2005 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. zajmuje się pośrednictwem finansowym zw. z VAT. Są to punkty opłat (agencje opłat), w których na podstawie umowy agencyjnej działają na naszą rzecz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek. Na koniec miesiąca wystawiamy agentowi fakturę na należny nam % prowizji. VAT rozliczamy na podstawie art. 90 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u. (proporcja nie przekroczyła 2% - nie odliczamy VAT). W momencie uruchomienia nowego punktu nowy agent wnosi opłatę za "pakiet startowy" (VAT 22%), który obejmuje nasz program do obsługi agencji, szkolenie kasjerów, ulotki informacyjne, odpowiednie stemple, czytnik kodów kreskowych. Ulotki zamawia nasza firma, stemple i pozostałe akcesoria również, gdyż muszą spełniać nasze wewnętrzne wymogi.

Czy możemy odliczyć VAT od dokonanych zakupów?

Nie odliczamy, gdyż uznaliśmy to za zakupy służące uzyskaniu przychodów zwolnionych.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access