Czy możemy mówić o bezskuteczności alimentów w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 22 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dnia 05.06.2020 r. do tutejszej jednostki wpłynął wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na dziecko. Ojciec dziecka jest obcokrajowcem i przebywa w Wenecji. Do wniosku zostało dołączona informacja: "Informacja Sądu dotycząca podjęcia przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonywaniem tytułu wykonawczego za granicą".

Z otrzymanej informacji wynika, że: "Komplet dokumentów w przedmiotowej sprawie został przekazany przez Sąd do organu przyjmującego we Włoszech dnia 15.02.2019 r. W świetle powyższego Sąd informuje, iż na chwilę obecną egzekucja alimentów za granicą nie przyniosła pozytywnych rezultatów.

Sprawa została przekazana Włoskiej Policji Podatkowej i Skarbowej, jednak do dnia 25.05.2020 roku, Sąd nie otrzymał żadnej informacji w sprawie. Podaje się do wiadomości, iż tutejszy Sąd nie potwierdza wpłacanych kwot na konta bankowe, albowiem nie ma dostępu ani wglądu w indywidualne konta bankowe wnioskodawców".

Czy tak sformułowana informacja, oznacza bezskuteczność egzekucji określoną w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access