Czy możemy i jeśli tak to w jakiej formie wystąpić do sądu o przepadek zwierzęcia? - OpenLEX

Czy możemy i jeśli tak to w jakiej formie wystąpić do sądu o przepadek zwierzęcia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krudysz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 13 października 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W marcu bieżącego roku mieszkaniec gminy wypuścił z domu swoje 3 psy, które biegały po okolicy samopas. Sąsiadka mężczyzny zgłosiła ten fakt na policję, która to wezwała firmę zajmującą się wyłapywaniem zwierząt i psy zostały przewiezione do schroniska. Pracownicy urzędu miejskiego znali właściciela zwierząt, ponieważ na kilka dni przed wypuszczeniem zwierząt dzwonił on do urzędu oraz wysłał wiadomość e-mail, że wyprowadza się z obecnego miejsca zamieszkania i musi pozbyć się psów. W związku z tym, że Gmina nie zgodziła się na zabranie psów do schroniska, ponieważ zajmuje się tylko psami bezdomnymi, zostały one wypuszczone przez właściciela. Urząd Miejski podejmował próby kontaktowania się z właścicielem pod jego nowym adresem zamieszkania, jednak nie odebrał on żadnego z listów oraz nie odebrał psów ze schroniska. W czerwcu br. wydana została decyzja o czasowym odebraniu psów ze względu na ich porzucenie. Właściciel nie odebrał listu z ww. decyzją. W podobnych sprawach policja umarzała postępowanie dotyczące porzucenia zwierząt.

W jaki sposób powinna teraz zadziałać Gmina?

Mamy na swoim utrzymaniu 3 psy, które posiadają właściciela (nie można oddać ich do adopcji).

Czy możemy i jeśli tak to w jakiej formie wystąpić do sądu o przepadek zwierzęcia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX