Czy możemy eksportować odpad o kodzie 15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury? - OpenLEX

Czy możemy eksportować odpad o kodzie 15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 15 kwietnia 2022 r.
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 16 marca 2022 r.

PYTANIE

Jesteśmy wytwórcą odpadów o kodzie 15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury.

Czy możemy eksportować taki odpad?

Jeśli tak, jakie sprawozdanie należy złożyć?

Jakie działy wniosku o wpis do BDO uzupełnić?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX