Czy MOPS ma obowiązek podjęcia działań mających na celu zmniejszenie całkowitego zużycia energii elektrycznej w zajmowanych budynkach lub częściach budynków?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosicki Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 10 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy kierownik miejskiego ośrodka pomocy społecznej jest objęty zakresem podmiotowym art. 37 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej i w konsekwencji zobowiązany jest podjąć działania w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej o 10% oraz do przekazania raportu z realizacji celu, o którym mowa w art. 37 ust. 1,3 ww. ustawy do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX