Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 10 października 2019 r.
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 24 maja 2019 r.

PYTANIE

W elektrociepłowni o mocy powyżej 300 MWt na jednym z kotłów opalanym biomasą podłączonym do emitora o łącznej mocy powyżej 300 MWt planuje się instalację układu kondensacji spalin - celem odzyskania energii z pary zawartej w spalinach. Doprowadzi to do efektywniejszego wykorzystania paliwa i tym samym do zwiększenia mocy cieplnej, a jednocześnie do redukcji emisji SO2, pyłu, NH3 i chlorków.

Czy na montaż takiej instalacji wymagana jest decyzja środowiskowa?

Czy podstawą do jej uzyskania będzie karta informacyjna przedsięwzięcia czy raport oceny oddziaływania na środowisko?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację