Czy montaż dwóch nowych zbiorników magazynowanych o pojemności 5 m3 każdy oraz jednego zbiornika o pojemności 30 m3 wraz z osprzętem wymaga uzyskania decyzji środowiskowej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszkiewicz Joanna
Odpowiedzi udzielono: 31 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W celu zapewnienia odpowiedniej powierzchni magazynowej na powstające produkty pochodne w postaci tłuszczu zwierzęcego kat. 1 wytwarzanego na terenie zakładu przetwórczego inwestor podjął decyzję o montażu dwóch nowych zbiorników (silosów) magazynowych o pojemności 5 m3 każdy oraz jednego zbiornika o pojemności 30 m3 wraz z osprzętem. Inwestycja nie spowoduje zwiększenia powierzchni istniejącej zabudowy, gdyż prace będą wykonywane na istniejącym utwardzeniu terenu, natomiast po zamontowaniu zbiorników na istniejącym utwardzonym terenie z kostki brukowej powierzchnia magazynowa wyniesie ok. 100 m2, co zgodnie z zapisami rozporządzenia Rady Ministrów z 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - dalej r.p.z.o.ś., ponieważ powierzchnia magazynowa na terenie zakładu nie przekroczy 0,5 ha.

Czy wymagana jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX