Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 18 października 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Artykuł 25 ust. 6a ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701) - dalej u.o. obliguje m.in. zarządzającego składowiskiem odpadów do prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca składowania odpadów. Z zapisu ustawowego nie wynika wprost, że obowiązek ten nie dotyczy np. składowisk będących już w fazie poeksploatacyjnej (tj. w okresie 30 lat po zakończonej rekultywacji).

Czy zatem monitoring taki powinien już funkcjonować od dnia 22 lutego 2019 r. na nawet zamkniętych będących w fazie poeksploatacyjnej składowiskach?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?