Czy momentem rozpoczęcia biegu wypowiedzenia umowy o pracę jest pierwsza niedziela występująca po dniu złożenia wypowiedzenia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Handzlik Marta
Odpowiedzi udzielono: 18 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel złożył w dniu 12 października wniosek o rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas określony za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia. Czy okres wypowiedzenie rozpocznie się od soboty 15 października i będzie trwał do 29 października?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX