Czy mogę we wszczęciu postępowania o uchylenie decyzji od razu wstrzymać wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 24 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przyznałam świadczenie pielęgnacyjne 22.07.2021 r. z datą wypłaty 20.08.2021 r. Dnia 16.08.2021 r. pozyskałam informację, że osoba wnioskująca pełni funkcję prezesa firmy X oraz współwłaściciela firmy Y, w związku z czym nie należy się Panu świadczenie pielęgnacyjne na niepełnosprawną córkę (por. wyrok WSA w Bydgoszczy z 13.03.2008 r., sygn. akt II SA/Bd 1137/17).

Czy mogę we wszczęciu postępowania o uchylenie decyzji od razu wstrzymać wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego?

Czy muszę wypłacić świadczenie i zrobić później wszczęcie postępowania w sprawie nienależnie pobranych świadczeń i decyzję o zwrocie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX