Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 25 listopada 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Rozliczam się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz jestem czynnym podatnikiem podatku VAT. W 2011 r. wystawiłam dwie faktury za wykonaną usługę (faktury wystawiłam w październiku oraz grudniu), natomiast w roku 2012 wystawiłam także dwie faktury (faktury wystawiłam w lutym i w kwietniu). W związku z tym, że nie otrzymałam zapłaty za wspomniane wcześniej faktury w grudniu 2013 r. oddałam sprawę do sądu. We wrześniu 2014 r. otrzymałam postanowienie wystawione przez komornika sądowego o umorzeniu sprawy w związku ze stwierdzeniem bezskuteczności egzekucji (egzekucja z ruchomości i kont bankowych dłużnika okazała się bezskuteczna).

Czy mogę skorygować podatek VAT z tytułu faktur z lat 2011, 2012, za które nie otrzymałam zapłaty?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?