Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Oziemska Sara
Odpowiedzi udzielono: 18 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Działka inwestora w części objęta jest planem urządzenia lasu, ale nadal w ewidencji gruntów widnieje w tym miejscu symbol Lzr - grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych. Inwestor zamierza budować budynek mieszkalny jednorodzinny i nie zachowuje odległości 12 metrów od linii lasu ustalonej w planie urządzenia lasu. Ponadto inwestor dostarczył aktualną decyzję starosty o wyłączeniu tego terenu z użytkowania rolnego.

Czy mogą funkcjonować w obiegu dwa sprzeczne ze sobą dokumenty: uproszczony projekt urządzenia lasu i decyzja starosty na wyłączenie tego terenu z użytkowania rolnego?

Jak ma postąpić organ architektoniczno-budowlany wydający decyzję o pozwoleniu na budowę, które ustalenie winien honorować?

Czy starosta ma jakąś podstawę prawną do tego, żeby po sporządzeniu uproszczonego planu urządzenia lasu, mimo to wydać decyzję o wyłączeniu tego terenu z użytkowania rolnego, a de facto leśnego?

Dodam, że teren ten nie jest objęty planem miejscowym, a inwestor posiada decyzję o warunkach zabudowy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?