Czy modyfikacja istniejącego oprogramowania powoduje powiększenie ceny nabycia lub kosztu wytworzenia składnika wartości... - OpenLEX

Czy modyfikacja istniejącego oprogramowania powoduje powiększenie ceny nabycia lub kosztu wytworzenia składnika wartości niematerialnych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gientka Mikołaj
Odpowiedzi udzielono: 18 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą spółka zdecydowała o zakupie modyfikacji istniejącego oprogramowania. Modyfikacja ta nie wiąże się z utworzeniem nowego programu czy udzieleniem nowej licencji. Przedmiotem modyfikacji są: upgrade oprogramowania, instalacja na serwerze, szkolenie pracowników, wsparcie i konsultacje.

Czy w świetle MSR 38 Spółka powinna utworzyć nową wartość niematerialną i prawną?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX