Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 18 września 2020 r.
Autor odpowiedzi: Bursztynowicz Michał
Odpowiedzi udzielono: 23 kwietnia 2019 r.

PYTANIE

Inwestor (zakład przetwórstwa spożywczego na bazie warzyw i mięsa) planuje modernizację istniejącego budynku produkcyjnego ok. 4000m2, w szczególności w zakresie modernizacji przewiduje się: - wykonanie nowych posadzek, wymianę sufitów, renowację ścian, wymianę stolarki okienno-drzwiowej - wykonanie nowych instalacji technicznych (oświetlenie, wentylacja, wod-kan, itp.) dostosowanych do aktualnych potrzeb (nie odtworzenie) - usunięcie ok. 5 ścian działowych - wykonanie ok. 10 nowych ścian działowych - wykonanie nowych otworów na drzwi i bramy oraz poszerzenie istniejących otworów w ścianach (nośnych i działowych) - reorganizację wyposażenia produkcyjnego (wstawienie nowych urządzeń, przeniesienie istniejących). W zakresie modernizacji nie przewiduje się: - rozbudowy, nadbudowy - naruszania głównej konstrukcji budynku ani dachu - zmian elewacji - zmian zagospodarowania terenu - zmian w zakresie istniejących sanitariatów.

1. Czy powyższy zakres prac wymaga bezwzględnie uzyskania pozwolenia na budowę, czy może być realizowany na zgłoszenie?

2. Czy odpowiedź na pyt. 1 zmieni się, jeśli modernizacja realizowana jest w celu zwiększenia zdolności produkcyjnej (ten sam asortyment) i wiąże się ze wzrostem zatrudnienia?

3. Czy odpowiedź na pyt. 1 zmieni się, jeśli okaże się, że budynek nie spełnia aktualnych warunków technicznych w zakresie ochrony ppoż?

4. Czy powyższe prace kwalifikują się jako przebudowa?

5. Jeśli inwestor mylnie oceni (zgłaszając prace do urzędu), że zakres prac kwalifikuje się jako remont, to czy może z tego tytułu ponieść konsekwencje i jakie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?