Czy młodociany pracownik odbywający praktyczną naukę zawodu w zawodzie sprzedawca powinien zdawać egzamin czeladniczy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wojtczak Bogusława
Odpowiedzi udzielono: 8 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Młodociany pracownik został zatrudniony na okres od 04.06.2019 r. do 03.09.2021 r. (kontynuacja praktycznej nauki zawodu, wcześniej zatrudniony u innego pracodawcy od 01.09.2018 r. do 31.05.2019 r. w zawodzie sprzedawca) u pracodawcy, gdzie odbywał praktyczną naukę zawodu w zawodzie sprzedawca. Pracownik zdał egzamin przed OKE. Pracodawca wraz z wnioskiem dostarczył oświadczenie, że jest rzemieślnikiem, więc zgodnie z przepisami pracownik powinien zdawać egzamin czeladniczy. Związek Rzemiosła Polskiego podtrzymuje, że nie ma podstaw prawnych żeby przeprowadzać egzamin czeladniczy dla sprzedawców. Instruktorem praktycznej nauki zawodu była osoba zatrudniona u pracodawcy. Instruktor praktycznej nauki zawodu posiada wykształcenie ogólnokształcące oraz ukończoną zasadniczą szkołę zawodową w zawodzie piekarz, a także kurs pedagogiczny. Czy wniosek o dofinansowanie rozpatrywać o rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu z dnia 22 lutego 2019 r. czy o rozporządzenie w tej samej sprawie z dnia 24 sierpnia 2017 r. lub z dnia 15 grudnia 2010 r.? Czy instruktor praktycznej nauki zawodu ma odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia praktycznej nauki zawodu? Czy są jakieś wyjątki zgodnie, z którymi w tym przypadku pracodawcy będzie przysługiwało dofinansowanie? Czy może pracodawcy nie przysługuje dofinansowanie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy